THÔNG SỐ XE TẢI
STTLoại xeKích thước thùng hàng (mm)Tải trọng tối đa
DÀI RỘNGCAO
MIỀN BẮCMIỀN TRUNGMIỀN NAM
1500kg              2,000               2,000           2,000           1,380               1,2001 tấn
21 tấn              3,400               3,400           3,400           1,700               1,5002,1 tấn
31,5 tấn              3,500               3,500                3,500           1,800               1,7003,15 tấn
42 tấn              4,300               4,300           4,300           1,800               1,7004,2 tấn
52,5 tấn              4,300               4,300           4,300           1,800               1,7005,25 tấn
63,5 tấn              4,500               4,500           4,500           1,900               1,8008 tấn
75 tấn              6,000               6,000                6,000           2,000               2,00010 tấn
86,5tấn              6,200               6,200           6,200           2,000               2,00012 tấn
98 tấn              9,800               8,500           8,500           2,350               2,50015 tấn
109,5 tấn              9,800               8,500           8,500           2,350               2,50020 tấn
1111 tấn              9,500               9,500           9,500           2,350               2,50023 tấn
1213tấn              9,500               9,500                9,500           2,350               2,50027 tấn
1315 tấn              9,500               9,500                9,500           2,350               2,50030 tấn
1416,5 tấn              9,500               9,500                9,500           2,350               2,50034 tấn
1518 tấn              9,500               9,500                9,500           2,350               2,50037 tấn
1620 tấn              9,500               9,500                9,500           2,350               2,50040 tấn
1722 tấn              9,500               9,500                9,500           2,350               2,50045 tấn
1823,5 tấn              9,500               9,500                9,500           2,350               2,50049 tấn
1925 tấn              9,500               9,500                9,500           2,350               2,50052 tấn
2026,5 tấn            12,000             12,000              12,000           2,350               2,50055 tấn
2128 tấn            12,000             12,000              12,000           2,350               2,50058 tấn
2230 tấn            12,000             12,000              12,000           2,400               2,50062 tấn
2331,5 tấn 12000 -1500012000 -15000 12000 -15000           2,400               2,50065 tấn
2433 tấn 12000 -1500012000 -15000 12000 -15000           2,400               2,50069 tấn
2535,5 ấn 12000 -15000 12000 -15000 12000 -15000           2,400           300074 tấn
2637 tấn 12000 -15000 12000 -15000 12000 -15000           3000               2,80077 tấn
2840 tấn 12000 -15000 12000 -15000 12000 -15000           3000           300084 tấn
2943,5 tấn 12000 -15000 12000 -15000 12000 -15000           3000           300090 tấn
3045 tấn 12000 -15000 12000 -15000 12000 -15000           3000           300094,5 tấn
3146,5 tấn 12000 -15000 12000 -15000 12000 -15000           3000               2,90097 tấn
3248,5 tấn 12000 -15000 12000 -15000 12000 -15000           3000               2,900100 tấn
3350 tấn 12000 -15000 12000 -15000 12000 -15000           3000           3000105 tấn
3655,5 tấn 12000 -15000 12000 -15000 12000 -15000           3000           3000116,5 tấn
3757 tấn 12000 -15000 12000 -15000 12000 -15000           3000           3000119 tấn
3860 tấn 12000 -15000 12000 -15000 12000 -15000           3000           3000126 tấn
4063 tấn 12000 -15000 12000 -15000 12000 -15000           3000           3000132 tấn
4165,5tấn 12000 -15000 12000 -15000 12000 -15000           3000           3000137,5 tấn
4370 tấn 12000 -15000 12000 -15000 12000 -15000           3000           3000147 tấn

 

 

 

Liên hệ