Miễn phí ra vào bến bãi

Với phương chăm “ Phát triển của bạn là phát triển của chúng tôi”

Hướng đến một môi trường hợp tác với khách hàng, cùng nhau phát triển bền vũng về mọi mặt.

Với hệ thống kho bãi của chính Vận tải AnzEn, Khách hàng đưa hàng ra kho chúng tôi vận chuyển sẽ không phải mất khoản phí nào?

Cùng với

  • Miễn phí bốc xếp tại kho chúng tôi
  • Miễn phí lưu kho chờ vận chuyển
  • Miễn phí xe nâng tại kho chúng tôi

Nâng cấp chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Cũng như lời tri ân của chúng tôi đến khách hàng đã tin dùng

Cảm ơn quý khách hàng.

 

 

 

 

Liên hệ