Miễn phí Lưu kho chờ vận chuyển

Với phương chăm “ Phát triển của bạn là phát triển của chúng tôi”

Hướng đến một môi trường cộng sinh với khách hàng, cùng nhau phát triển bền vũng về mọi mặt.

Không chỉ những các dịch vụ chính: Vận Tải, kho bãi được thực hiện tốt nhất. Chúng tôi không tính phí lưu kho chờ vận chuyển

Với hệ thống kho bãi trên toàn quốc, đầy đủ trang thiết bị, cơ sở để hỗ trợ khách hàng Lưu lại hàng hóa vì một vài lý do:

  • Hàng khách chưa nhận được, lưu kho chờ đầu nhận nhận hàng
  • Lưu kho hỗ trợ khách hàng thu hồi tiền bán hàng.
  • Lưu kho hỗ trợ khách gửi không còn trống chỗ để hàng
  • Lưu kho để khách phân loại hàng để đi các tỉnh

Lưu ý: Lưu kho miễn phí đối với hàng được Vận Tải AnzEn vận chuyển.

Cùng với

  • Miễn phí bốc xếp tại kho chúng tôi
  • Miễn phí ra vào kho chúng tôi
  • Miễn phí xe nâng tại kho chúng tôi

Nâng cấp chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Cũng như lời tri ân của chúng tôi đến khách hàng đã tin dùng

 

Cảm ơn quý khách hàng.

 

 

Liên hệ